НП „Бизнеса преподава“

2020/2021 учебна година

Договор за партньорство.

 

На 15.06.2021 г. представител  на Орак проведе час, в който запозна учениците от СУ „Христо Ботев“ с възможностите на 3D принтер.