„Твоят час“

                                      

Проектът „Твоят час“

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.
Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M20P001-2.004 „РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ“

Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.

 

 

 

2017/2018 учебна година

„ENGLISH CLUB“

Занятие проведено с участие на родители, като бяха прочетени откъси от „Коледна песен“ от произведението на Чарлз Дикенс. Учениците изгледаха откъси от филма създаден по тази творба.

 

 

 

Заключителни представителни изяви на клубовете по проекта.

КЛУБ ВОЛЕЙБОЛ

Съвместно занятие под ръководството на родители. Основни технически похвати.

 

Публична изява на учениците от клуб „ENGLISH CLUB“

На 28.04.2017 г. се проведе публична изява на учениците от клуб „Дигитална класна стая“. Във връзка с Деня на Земята учениците изработваха компютърни презентации на тази тема.

Във връзка с Деня на Земята учениците от клуб „Екология“ участваха във викторина „Как да опазим планетата Земя, решаваха екологични задачи и кръстословици, разпознаваха даровете на природата. Състезанието премина в много емоционална атмосфера, след което директорът на училището награди участниците с цветя, за които да се грижат в домовете си.

Публична изява на учениците от клуб „Толерантност на пътя“.

На 12. 04. 2017 г. по проекта “ Твоят час“ се състоя поредната среща с родители. С голямо желание участваха заедно с децата си в подготовката на великденска украса, боядисване на яйца и след това помогнаха в подреждането на изложба, която ще бъде открита на 18. 04. 2017г. от 12,30ч.

По случай предстоящият празник учениците от клуб „Работилница за красоти“ изработиха и украсиха с различни материали и техники Великденски яйца. С много въображение и желание е подредена изложба в сградата на училището.

Лазарската група от клуб „Обичаи и традиции“ спечели Първа награда на организирания от Община Камено и НЧ „Просвета-1927“ конкурс на лазарски групи и песни „Отворете чемшир порти, Лазаре“.

Учениците от клуб „Екология“ засадиха дръвчета и храсти в училищния двор.

Световен ден на водата

На 22.03.2017 година бе отбелязан Световния ден на водата. Учениците от всички класове изразиха своите идеи за „Разумно използване на водата“ на шаблони – водни капки, които поставиха на табло.

Клуб „Екология“ проведе своето празнично занятие с родители под формата на форум – театър, където всички се включиха много активно в дебата по темата на тазгодишната кампания „Защо хабим водата“ свързана с отпадните води. На занятието взе участие и еколога на Община Камено, г-жа Богомила Куцарова, която запозна учениците с екологичната обстановка в Общината.

клуб „Екология“

Учениците от клуб „Екология“ участваха със свои експонати в четвъртия конкурс по случай Световния ден на водата, проведен в гр. Българово под надслов „Силата на водата“.

Конкурса се проведе под патронажа на г-жа Руска Бояджиева – заместник – кмет „Европейски политики и околна среда“ при Община Бургас и г-жа Ивелина Василева – бивш министър на околната среда и водите. На награждаването присъстваха и родители на нашите ученици, които бяха много горди с тях.

За макет „Релаксиращата сила на водата“ Иван Караборунски получи Трето място. За приказката „Вълшебната чешма“ Даниела Тихомирова получи Първо място, а за най- мащабно участие клуб „Екология“ бе награден с Първо място и парична награда.

Всички деца получиха за участие грамоти, тениски, а за победителите имаше и предметни награди.

На 12.03.2017 г. с много настроение и емоции се проведе приятелска среща по волейбол между отборите на СУ „Христо Ботев“ гр. Камено и ВК „Бургас 2007“.

След оспорвана игра срещата завърши при резултат 3:2 гейма за момичетата от Камено.

Занятия проведени под ръководството на родители клуб „ENGLISH CLUB“

Клуб „Волейбол“

Момчетата от клуб „Музикална въртележка“ спечелиха 3 място в празничния коледарски конкурс, организиран от Община Камено и НЧ „Просвета“

 Клуб „Дигитална класна стая“

Училищен вестник бр.1
бр.2
бр.3
бр. 4
бр.5
бр.6

 

 

Занятия проведени под ръководството на родители.

Клуб „Приложно изкуство“

 

Работилница за красоти

 

Клуб „Екология“

 

 

Учениците от клуб „Екология“ и клуб „Дигитална класна стая“ изработиха табла за 1 декември – Световен ден за борба срещу СПИН.