На вниманието на ученици и родители!

Написано от СОУ Христо Ботев. Публикувано в Новини

От 1 МАЙ 2014 г. до 6 май 2014 г. са НЕУЧЕБНИ ДНИ

/на основание чл.154 от Кодекса на труда и Решение N 697 /14. 11. 2013 г. на Министерския съвет за разместване на почивните дни/.

Дните, в които се отработват 2 и 5 май 2014 г. са:

10. 05. 2014 г. – със Седмичното разписание за ден петък

и 31. 05. 2014 г. –  за ден понеделник.

УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ ПРОДЪЛЖАВАТ НА 7 май 2014 г.