Написано от СОУ Христо Ботев. Публикувано в Новини

НА ОСНОВАНИЕ ЗАПОВЕД N РД09-1397/11. 09. 2014 Г.

 НА МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

 6 ОКТОМВРИ 2014 г. Е НЕУЧЕБЕН ДЕН

 ЗА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА Р БЪЛГАРИЯ.

 УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ ПРОДЪЛЖАВАТ НА  7 ОКТОМВРИ 2014 г,