„Твоят час“

                                      

Проектът „Твоят час“

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.
Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M20P001-2.004 „РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ“

Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.

 

 

 

2017/2018 учебна година

„ENGLISH CLUB“

Занятие проведено с участие на родители, като бяха прочетени откъси от „Коледна песен“ от произведението на Чарлз Дикенс. Учениците изгледаха откъси от филма създаден по тази творба.

no images were found

 

 

 

Заключителни представителни изяви на клубовете по проекта.

КЛУБ ВОЛЕЙБОЛ

Съвместно занятие под ръководството на родители. Основни технически похвати.

no images were found

 

Публична изява на учениците от клуб „ENGLISH CLUB“

no images were found

На 28.04.2017 г. се проведе публична изява на учениците от клуб „Дигитална класна стая“. Във връзка с Деня на Земята учениците изработваха компютърни презентации на тази тема.

no images were found

Във връзка с Деня на Земята учениците от клуб „Екология“ участваха във викторина „Как да опазим планетата Земя, решаваха екологични задачи и кръстословици, разпознаваха даровете на природата. Състезанието премина в много емоционална атмосфера, след което директорът на училището награди участниците с цветя, за които да се грижат в домовете си.

no images were found

Публична изява на учениците от клуб „Толерантност на пътя“.

no images were found

На 12. 04. 2017 г. по проекта “ Твоят час“ се състоя поредната среща с родители. С голямо желание участваха заедно с децата си в подготовката на великденска украса, боядисване на яйца и след това помогнаха в подреждането на изложба, която ще бъде открита на 18. 04. 2017г. от 12,30ч.

no images were found

По случай предстоящият празник учениците от клуб „Работилница за красоти“ изработиха и украсиха с различни материали и техники Великденски яйца. С много въображение и желание е подредена изложба в сградата на училището.

no images were found

Лазарската група от клуб „Обичаи и традиции“ спечели Първа награда на организирания от Община Камено и НЧ „Просвета-1927“ конкурс на лазарски групи и песни „Отворете чемшир порти, Лазаре“.

no images were found

Учениците от клуб „Екология“ засадиха дръвчета и храсти в училищния двор.

no images were found

no images were found

Световен ден на водата

На 22.03.2017 година бе отбелязан Световния ден на водата. Учениците от всички класове изразиха своите идеи за „Разумно използване на водата“ на шаблони – водни капки, които поставиха на табло.

Клуб „Екология“ проведе своето празнично занятие с родители под формата на форум – театър, където всички се включиха много активно в дебата по темата на тазгодишната кампания „Защо хабим водата“ свързана с отпадните води. На занятието взе участие и еколога на Община Камено, г-жа Богомила Куцарова, която запозна учениците с екологичната обстановка в Общината.

no images were found

клуб „Екология“

Учениците от клуб „Екология“ участваха със свои експонати в четвъртия конкурс по случай Световния ден на водата, проведен в гр. Българово под надслов „Силата на водата“.

Конкурса се проведе под патронажа на г-жа Руска Бояджиева – заместник – кмет „Европейски политики и околна среда“ при Община Бургас и г-жа Ивелина Василева – бивш министър на околната среда и водите. На награждаването присъстваха и родители на нашите ученици, които бяха много горди с тях.

За макет „Релаксиращата сила на водата“ Иван Караборунски получи Трето място. За приказката „Вълшебната чешма“ Даниела Тихомирова получи Първо място, а за най- мащабно участие клуб „Екология“ бе награден с Първо място и парична награда.

Всички деца получиха за участие грамоти, тениски, а за победителите имаше и предметни награди.

На 12.03.2017 г. с много настроение и емоции се проведе приятелска среща по волейбол между отборите на СУ „Христо Ботев“ гр. Камено и ВК „Бургас 2007“.

След оспорвана игра срещата завърши при резултат 3:2 гейма за момичетата от Камено.

no images were found

Занятия проведени под ръководството на родители клуб „ENGLISH CLUB“

no images were found

Клуб „Волейбол“

no images were found

Момчетата от клуб „Музикална въртележка“ спечелиха 3 място в празничния коледарски конкурс, организиран от Община Камено и НЧ „Просвета“

no images were found

 Клуб „Дигитална класна стая“

Училищен вестник бр.1
бр.2
бр.3
бр. 4
бр.5
бр.6

 

 

Занятия проведени под ръководството на родители.

Клуб „Приложно изкуство“

 

no images were found

Работилница за красоти

 

no images were found

Клуб „Екология“

 

no images were found

 

no images were found

Учениците от клуб „Екология“ и клуб „Дигитална класна стая“ изработиха табла за 1 декември – Световен ден за борба срещу СПИН.

 

no images were found