Написано от СОУ Христо Ботев. Публикувано в Новини

 

  

Гласувайте за видео клипа “Децата и заливът” на Наталия Пехливанова, Гергана Димитрова и Ренета Колева, класиран за участие в MARLISCO-България конкурса като „харесате“ видеото!

1 Харесвам = 1 Глас във Facebook страницата на Marlisco-България.

 

 


 

Написано от СОУ Христо Ботев. Публикувано в Новини

На вниманието на ученици и родители!

 

ЗИМНА ВАКАНЦИЯ

от 01.02.2014 г. до 04.02.2014 г. вкл.

на основание Заповед № РД 09-1129/04.09.2013 г.

на Министъра на образованието и науката.

Учебните занятия за 2 срок продължават на 05.02.2014 г.

Написано от СОУ Христо Ботев. Публикувано в Новини

На вниманието на ученици и родители!

Олимпиада

ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДА

„ЗНАМ И МОГА“

за ученици от IV клас

25 януари 2014 г. – 9 часа

Учениците следва да се явят в Новата сграда на училището

в 8,30 часа.

Написано от СОУ Христо Ботев. Публикувано в Новини

На вниманието на ученици и родители

НВО ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДА ПО

ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

18 януари 2014 г. – 9 часа

за 7. клас – 4 астрономически часа

Учениците следва да се явят в училище

в 8,30 часа – в кабинета по химия