Обучение в ел. среда

Написано от СОУ Христо Ботев. Публикувано в Новини

Уважаеми родители и ученици, информираме Ви, че съгласно решение на  министъра на здравеопазването, считано от 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г. всички ученици от начален етап (1-4 клас) преминават на обучение от разстояние в електронна среда, според седмичната програма. Учениците от прогиамназиален и гимназиален етап (5-12 клас) продължават обучението си в електронна среда.

Обучение в електронна среда

Написано от СОУ Христо Ботев. Публикувано в Новини

Уважаеми родители и ученици, 
Уведомяваме Ви, че на основание Заповед №РД-01-37/10.03.2021 г. на директора на Регионалната здравна инспекция – Бургас, считано от 00:00 ч. на 12.03.2021 г. до 00:00 ч. на 26.03.2021 г. се преустановяват присъствените учебни занятия в училищата за учениците от V до XII клас.
Обучението за всички ученици от V до VII клас от СУ „Христо Ботев“ гр. Камено,
ще се провежда от разстояние в електронна среда.
Учениците от начален етап I – IV клас продължат да се обучават присъствено.

График присъствени часове

Написано от СОУ Христо Ботев. Публикувано в Новини

От 4 февруари по график се допускат присъствените учебни занятия за учениците от 5-и до 12-и клас
Със своя заповед министърът на здравеопазването удължава срока на въведените в страната временни противоепидемични мерки, считано от 1 февруари до 30 април.
Със заповедта се допускат присъствените учебни занятия и за учениците от 5-и до 12-и клас при спазването на следния график:
– от 4.02.2021 г. до 17.02.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 7, 8 и 12 клас;
– от 18.02.2021 г. до 2.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 5, 10 и 11 клас;
– от 4.03.2021 г. до 17.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците в 6, 9 и 12 клас.