Пътуващи ученици

Написано от СОУ Христо Ботев. Публикувано в Новини

Уважаеми пътуващи ученици, уведомяваме Ви, че автобусите ще тръгват на 16.09.2019 г.

по следния график:

от с. Трояново в 08.00 ч.

от с. Кръстина в 08.30 ч.

от с. Свобода – от жп. гара в 08.00 ч.

от с. Свобода – от кметството в 08.30 ч.

 

Схеми „Училищен плод“ и „Училищно мляко“

Написано от СОУ Христо Ботев. Публикувано в Новини

Процедура по приемане на предложения по схема „Училищен плод” и  „Училищно мляко“, и избор на доставчик за учебните 2019/2020г.; 2020/2021 и 2021/2022г. за СУ „Христо Ботев“ – гр. Камено

Заповед и обява от СУ „Христо Ботев“

краен срок за подаване на предложения: 28.06.2019 год.