График на психолози.

Написано от СОУ Христо Ботев. Публикувано в Новини

Уважаеми ученици, родители и учители

предоставяме Ви график на психолозите осъществяващи психологически консултации и подкрепа за преодоляване на последиците от кризата, породена от пандемията.

График

Уважаеми родители

Написано от СОУ Христо Ботев. Публикувано в Новини

В и на територията на училището са въведени и се спазват всички мерки за намаляване на рисковете от предаване на инфекцията и за поведение при съмнение или случай на COVID-19. Не бива да допускаме насаждането на страх у учениците, а мотивация и увереност, че спазването на правилата и личната хигиена са най –  важните фактори за недопускане на разпространението на вируса. Чрез своето отговорно поведение при спазването на всяко правило ние, учители и родители, трябва да дадем добрия пример за учениците и по този начин да осигурим условия за спокойна среда за учене и работа в настоящата ситуация. 

Съгласно  Насоките за работа в системата на училищното образование през учебната 2020/2021 година, както и с оглед на добрата Ви информираност, веднъж седмично ще качваме информация в сайта ни за епидемичната ситуация в училището ни.  При наличие на болен или карантиниран ученик, учител или друг служител, при карантиниране на паралелка и за промяна на мерките и правилата за обучение ще бъдете уведомявани на сайта на училището и чрез елестронния дневник.

Актуална информация към 29. 10. 2020 г:

Брой отсъстващи ученици за периода 26 – 29.10.2020 година

  • Заразени с Ковид-19:  0 ученици
  • Поставени под домашна карантина: 1 ученик

Брой отсъстващи учители и друг персонал за периода 26 – 29. 10. 2020 година: 

  • Заразени с Ковид-19: 0
  • Поставени под домашна карантина: 0

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Написано от СОУ Христо Ботев. Публикувано в Новини

Уважаеми родители, 

От 29. 10. 2020 година до 12. 11. 2020 година учениците от VIII до XII клас преминават на обучение в електронна среда, съгласно  заповед РД – 01 – 626/ 27.10.2020 на Министъра на здравеопазването. Часовете ще се провеждат в електронната платформа MS Teams по графика на седмичното разписание. Първият учебен час започва в 7. 40 часа. На учениците ще се отбелязват отсъствия и оценки в електронния дневник.

Учениците от I до VII клас продължават да се обучават присъствено в училище.