Неучебен ден

Написано от СОУ Христо Ботев. Публикувано в Новини

На вниманието на ученици и родители!

На основание Заповед №РД 09 – 51 / 18. 01. 2013 г. на

  Министъра на образованието, младежта и науката

28. 01. 2013 г. е неучебен ден за учениците от всички

училища на територията на Р България.

Учебните занятия продължават на 29. 01. 2013 г.

по същия график.