Написано от СОУ Христо Ботев. Публикувано в Новини

Олимпиада  ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКА
  14. 12. 2014 г.неделя 

НАЧАЛО:

9,00 часа – продължителност 4 часа

за учениците от  IV,  V,  VI,  VII клас.

Желаещите да участват в олимпиадата ученици

от СОУ Христо Ботев“ – гр. Камено

следва да се явят в училище в 8,45 часа.

Написано от СОУ Христо Ботев. Публикувано в Новини

На вниманието на ученици и родители!

НА ОСНОВАНИЕ ЗАПОВЕД N РД 09 – 1359/29. 08. 2014 г.
НА МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
от 31. 10. 2014 г. до 02. 11. 2014 г. вкл. е ЕСЕННА ВАКАНЦИЯ
УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ ПРОДЪЛЖАВАТ НА 03. 11. 2014 г.

На вниманието на родителите!

Написано от СОУ Христо Ботев. Публикувано в Новини

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
РЪКОВОДСТВОТО НА СОУ „ХРИСТО БОТЕВ“ ВИ КАНИ НА РОДИТЕЛСКА СРЕЩА:
НА 15. 10. 2014 г. ОТ 17,00 ЧАСА

НА РОДИТЕЛСКАТА СРЕЩА
ЩЕ ВИ БЪДЕ ПРЕДОСТАВЕНА ВЪЗМОЖНОСТ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ С:
1. УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
2. ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО