ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Написано от СОУ Христо Ботев. Публикувано в Новини

Уважаеми родители, 

От 29. 10. 2020 година до 12. 11. 2020 година учениците от VIII до XII клас преминават на обучение в електронна среда, съгласно  заповед РД – 01 – 626/ 27.10.2020 на Министъра на здравеопазването. Часовете ще се провеждат в електронната платформа MS Teams по графика на седмичното разписание. Първият учебен час започва в 7. 40 часа. На учениците ще се отбелязват отсъствия и оценки в електронния дневник.

Учениците от I до VII клас продължават да се обучават присъствено в училище.