Написано от СОУ Христо Ботев. Публикувано в Новини

На вниманието на ученици и родители

НВО ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДА ПО

ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

18 януари 2014 г. – 9 часа

за 7. клас – 4 астрономически часа

Учениците следва да се явят в училище

в 8,30 часа – в кабинета по химия

Написано от СОУ Христо Ботев. Публикувано в Новини

На вниманието на ученици и родители

Заповед N РД 09 – 1712 / 22. 11. 2013 г. на

Министъра на образованието и науката ОПРЕДЕЛЯ:

14. 12. 2013 г. – събота – за учебен ден за учениците на територията на Р България – учебните занятия се провеждат със Седмичното разписание за ден – понеделник
21. 12. 2013 г. – за неучебен ден за учениците на територията на Р България

 

 ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДИ ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ, 2013 г.
 

МАТЕМАТИКА

15 декември 2013 г. – 14 часа

за ученици от 4, 5, 6 и 7 клас с продължителност

4 астрономически часа.

Учениците следва да се явят в училище

в 13,30 часа.

 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

21 декември 2013 г. – 8 часа

за ученици от 5, 6 и 7 клас с продължителност

за 5, 6 клас – 2 астрономически часа,

за 7 клас – 3 астрономически часа.

Учениците следва да се явят в училище

в 7,30 часа.

31 октомври

Написано от СОУ Христо Ботев. Публикувано в Новини

ЕСЕННА ВАКАНЦИЯ

от 01.11.2013г. до 03.11.2013г.

/ на основание Заповед Ν РД09-1129 от 04.09.2013г. на Министъра на образованието и науката /

Учебните занятия продължават на 04.11.2013г.