21 септември 2016 г. – Европейски ден без загинали на пътя

Написано от СОУ Христо Ботев. Публикувано в Новини

21 септември 2016 г. – Европейски ден без загинали на пътя

Инициатива на Европейската мрежа на службите на пътна полиция TISPOL

Първи Европейски ден без загинали на пътя се провежда на територията на Европа на 21 септември, сряда. Инициативата е подкрепена от европейския комисар по транспорта Виолета Булц, Европейския съвет за безопасност на транспорта и службите на пътна полиция на 30-те страни-членки на TISPOL, националните правителства, общинските и местните власти, неправителствени организации.

Детско полицейско управление

Написано от СОУ Христо Ботев. Публикувано в Новини

На 16 май стартира програма „Детско полицейско управление”. Тържественото откриване на Детско полицейско управление  се осъществи в двора на СОУ „ Христо Ботев“. Програмата е предназначена за обучение на деца от начален и прогимназиален етап, като идеята е децата, забавлявайки се да получават знания и умения за: опазване на своя живот и този на приятелите си; справяне с трудни ситуации и различни предизвикателства в къщи, в училище, на улицата и в планината; своите права и отговорности пред обществото; работа в екип, както и уважение и толерантност към чуждото мнение и различните от тях;

Програмата „Детско полицейско управление” ще бъде реализирана от служители на МВР от структурите на „Охранителна полиция”, „Пътна полиция” и „Криминална полиция”, психолози от психологичните лаборатории на МВР, експерти от Български Червен кръст, Българския младежки Червен кръст, Българския туристически съюз и духовни лица. Темите ще бъдат представени съобразно възрастовите особености на децата, регионалната специфика, традиции и култура, а целите на програмата са: ранна превенция на подрастващите; утвърждаване на ценностно отношение към законите в страната; създаване на навици за безопасно поведение и вземане на адекватни решения в определени ситуации; изграждане на гражданска позиция и развитие на гражданска компетентност; стимулиране на прилежност и инициативност; повишаване на доверието към полицията.