• СОУ "Христо Ботев" - гр. Камено

  І - ІV клас

 • СОУ "Христо Ботев" - гр. Камено

  І - ІV клас

 • СОУ "Христо Ботев" - гр. Камено

  V - ХІІ клас

 • СОУ "Христо Ботев" - гр. Камено

  V - ХІІ клас

 • СОУ "Христо Ботев" - гр. Камено

  V - ХІІ клас

 • СОУ "Христо Ботев" - гр. Камено

  V - ХІІ клас

МАТЕРИАЛНА БАЗА

Средно училище “Христо Ботев” е разположено в две сгради, които са снабдени с 30 учебни стаи, 3 компютърни кабинета, 2 физкултурни салона, 4 кабинета по теория и практика по специалността „Монтьор на селскостопанска техника”, административни помещения и ученическа столова.

СУ ,,Христо Ботев“ е общообразователно училище, което осъществява своята дейност в начален, прогимназиален и гимназиален етап. След завършването на съответен етап на учениците се издава: Удостоверение за завършен начален етап, Свидетелство за основно образование, Диплома за средно образование, Удостоверение за завършен гимназиален етап, Свидетелство за професионална квалификация.

По повод 140 години от създаването на училището в гр. Камено се обновиха класните стаи със съвременни нови мебели и мултимедии.