Извънкласни дейности

 

        В СУ „Христо Ботев“ има създадени извънкласни клубове по интереси, чиито цели са да развиват творческите заложби на децата, да задоволяват желанието им за изява, да развиват допълнителни знания, умения и компетентности, да изграждат широка поведенческа култура.

       В рамките на два учебни часа седмично учениците могат да се занимават в действащите клубове: „Code club“, „Куклен театър за деца“, „Предприемачество“, „Приказен свят“, „Екология и добрини“, „Забавна математика“, „Математическо моделиране“, „Литературен клуб“, „Вокална група“, „Волейбол“, „Приложно изкуство“, „Дигитална класна стая“, „Екология“, „Биологията – път към моята професия“, „Гражданско образование“

 

На 01.04.2015 година в гр. Котел се проведе Национален конкурс за песенен и инструментален фолклор „Песенна дъга над Кутев“ на който учениците от 2 а клас – Теодора Тенева, Добриела Иванова и Преслава Генчева се представиха отлично и взеха Втора и Трета награда. 

 

 

Великденска украса

Оставете коментар