КОНТАКТИ

  СУ „ХРИСТО БОТЕВ“

  гр. Камено, общ. Камено, обл. Бургас, ул. “Христо Ботев“ № 46

  email: sou_kameno@abv.bg

  ДИРЕКТОР: КАТЯ БАЛТАДЖИЕВА

  ТЕЛ. 05515/3087

  ЗАМ.  ДИРЕКТОР:  РАДОСВЕТА ДАНЕВА – КРЪСТЕВА

  ЗАМ. ДИРЕКТОР: РУМЯНА СОТИРОВА

  ТЕЛ: 05515/2101

  КАНЦЕЛАРИЯ

  ТЕЛ: 05515/2175