КОНТАКТИ

СУ „ХРИСТО БОТЕВ“

гр. Камено, общ. Камено, обл. Бургас, ул. “Христо Ботев“ № 46

email: sou_kameno@abv.bg

ДИРЕКТОР: КАТЯ БАЛТАДЖИЕВА

ТЕЛ. 05515/3087

ЗАМ.  ДИРЕКТОР:  РАДОСВЕТА ДАНЕВА – КРЪСТЕВА

ЗАМ. ДИРЕКТОР: РУМЯНА СОТИРОВА

ТЕЛ: 05515/2101

КАНЦЕЛАРИЯ

ТЕЛ: 05515/2175