• СОУ "Христо Ботев" - гр. Камено

  І - ІV клас

 • СОУ "Христо Ботев" - гр. Камено

  І - ІV клас

 • СОУ "Христо Ботев" - гр. Камено

  V - ХІІ клас

 • СОУ "Христо Ботев" - гр. Камено

  V - ХІІ клас

 • СОУ "Христо Ботев" - гр. Камено

  V - ХІІ клас

 • СОУ "Христо Ботев" - гр. Камено

  V - ХІІ клас

ИСТОРИЯ

ИСТОРИЯ

Разгръщайки пожълтелите страници на училищната летописна книга, пред нас мигом оживяват уроците на миналото – уроците на онези първоучители, които с възрожденски плам са поели по стръмните пътеки на знанието.

През далечната 1875 година е открито първото училище в Камено. За първа негова сграда се приспособява дюкянът на гръцкия чифликчия Зафирополу, в което учениците изучават гръцка граматика. Много плам, устрем и трепет са таили в сърцата си първоучителите Петьо Петърх и Нико Апосторидис и техните първи ученици.

През 1886 година  в прихлупена сламена общинска постройка е поместено първото училище, в което се преподава българско четмо и писмо.

Седем години по-късно с помощта на кмета Атанас Райнов, на волните помощи, събрани от населението, и на сума, отпусната от държавата, била построена училищна сграда с четири класни стаи и  учителска стая, която носила името „Мария Луиза“.

Решителен бил денят 17 януари 1921 година, когато кметството взело решение за построяване на двуетажно училище с 13 класни стаи, кабинет за директор, заместник-директор и учителска стая. Училищната сграда се открива през 1930 година и оттогава носи името на гения на българската литература Христо Ботев.

През учебната 1945/1946 година е открита непълна смесена гимназия с 4 паралелки, а през учебната 1981/1982 година НОУ се обособява към ЕСПУ.

На 10 август 1982 година е направена първата копка на новата училищна сграда. През януари 1987 година в нея се преместват учениците от 5 до 11 клас.

От учебната 1995 / 1996 година е открита професионална паралелка по професията „Монтьор на селскостопанска техника“. Оборудвани са нови кабинети по теория. За обезпечаване на практическото обучение по новата специалност Общината закупува халета, в които са обзаведени кабинети по практика и канцелария. Прилежащата към тях площ е обособена като полигон за разполагане на машинно-тракторния парк.

Днес СОУ „Христо Ботев“ е достоен наследник на онези първоучители, към които ни връщат прашните пътеки на утрото.