проект „Отново на училище“

Партньор на Община Камено по проект: “Отново на училище” – Реинтеграция на отпаднали ученици от образователната система в Община Камено

 

Подаръци и сертификати на успешно завършилите ученици в проекта.

 

Заключителна пресконференция в залата на община Камено

 

Междуучилищна конференция – Хепънинг „Толерантни един към друг“

 

Занятия на учениците

 

Обучение в гр. Поморие

 

Кръгла маса на тема: „Причини за отпадане на учениците от училище“

 Обучение на тема: „Православието като залог за толерантност“

Оставете коментар