Самостоятелна форма на обучение

График за провеждане на изпити с ученици на самостоятелна форма на обучение – сесия януари