Дневна форма на обучение

Седмично разписание за Втори учебен срок

Консултации с ученици

Наръчник за родители

Спортен календар

Заповед за провеждане на спортни дейности

 

 Държавни зрелостни изпити

НАРЕДБА № 3 от 17.05.2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити
(изм. и доп., бр. 71 от 15.09.2015 г., в сила от учебната 2015/2016 г.)

НАРЕДБА № 1 от 11.04.2003 г. за учебно-изпитните програми за държавните зрелостни изпити
(изм. и доп., бр. 70 от 09.09.2011 г.)

 

Национално външно оценяване

Kандидатстване след 7. клас

Дати за провеждане на национално външно оценяване и изпити за учениците в 7. клас през учебната 2017-2018 година:

  • Български език и литература – 21 май 2018 г.
  • Математика – 23 май 2018 г.

Съгласно