Профил на купувача

2018/2019 учебна година

Заповед за определяне на заявител по Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“.

 

Процедура по приемане на предложения по схема „Училищен плод” и  „Училищно мляко“, и избор на доставчик за учебните 2019/2020г.; 2020/2021 и 2021/2022г. за СУ „Христо Ботев“ – гр. Камено

Заповед и обява от СУ „Христо Ботев“

краен срок за подаване на предложения: 28.06.2019 год.

 

 

 

Обявление за доставка на учебници

Публична покана

СОУ „Христо Ботев“

обявява покана за обществена поръчка по НП „ИКТ в училище“.

Профил на купувача:

Заповед

заповед_2

Публична покана

Протокол-класиране

 

 

 

Оставете коментар