Прием 8 клас

ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 г.

УЧИЛИЩЕТО ЩЕ ПРИЕМЕ 26 УЧЕНИКА ЗА VIIІ КЛАС

  Една професионална паралелка по специалността “Монтьор на селскостопанска техника и водач на МПС  категория “Ткт” и “В”.
КЛАСИРАНЕТО ЩЕ СЕ ИЗВЪРШИ ПО БАЛ, ФОРМИРАН ОТ:
 Удвоените точки от НВО по БЕЛ и Математика и оценките по Биология и здравно образование и Физика и астрономия от свидетелството за завършено основно образование за 7 клас преобразувани в точки.
СРОКОВЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ:

За І класиране –  03.07 – 05.07.2019 г.

За ІІ класиране – до  18.07.2019 г.

За ІІІ класиране –24.07 – 25.07.2019 г.

СРОКОВЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ:

За І класиране –  до 16.07.2019 г.

За ІІ класиране – до 22.07.2019 г.

За ІІІ класиране –до 31.07.2019 г.

ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ

1. Свидетелство за завършено основно образование – оригинал

2. Медицинско свидетелство – оригинал

Училището осигурява безплатно пътуване в рамките на Община Камено и възможност

за получаване на стипендии.

 

Оставете коментар