Прием 8 и 9 клас

ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 г.

УЧИЛИЩЕТО ЩЕ ПРИЕМЕ 26 УЧЕНИКА ЗА VIIІ КЛАС

  Една професионална паралелка по специалността “Монтьор на селскостопанска техника и водач на МПС  категория “Ткт” и “В”.
КЛАСИРАНЕТО ЩЕ СЕ ИЗВЪРШИ ПО БАЛ, ФОРМИРАН ОТ:
 Удвоените точки от НВО по БЕЛ и Математика и оценките по Биология и здравно образование и Физика и астрономия от свидетелството за завършено основно образование за 7 клас преобразувани в точки.
СРОКОВЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ:

За І класиране –  16.06 – 22.06.2017 г.

За ІІ класиране – 28.06 – 30.06.207 г.

За ІІІ класиране –19.07.2017 г.

СРОКОВЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ:

За І класиране –  28.06 – 30.06.2017 г.

За ІІ класиране – 05.07 – 07.07.207 г.

За ІІІ класиране –18.07 – 19.07.2017 г.

ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ

1. Свидетелство за завършено основно образование – оригинал

2. Медицинско свидетелство -оригинал

Училището осигурява безплатно пътуване в рамките на Община Камено и възможност

за получаване на стипендии.

 

 

ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 г.

УЧИЛИЩЕТО ЩЕ ПРИЕМЕ 26 УЧЕНИКА ЗА ІX КЛАС

  Една професионална паралелка по специалността “Монтьор на селскостопанска техника и водач на МПС  категория “Ткт” и “В”.
КЛАСИРАНЕТО ЩЕ СЕ ИЗВЪРШИ ПО БАЛ, ФОРМИРАН ОТ:
Утроената оценка по БЕЛ и оценките по Биология и здравно образование и Физика и астрономия от свидетелството за завършено основно образование – 8 клас
СРОКОВЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ:

За І класиране –  03.07 – 05.07. 2017 г.

За ІІ класиране – 11.07.207 г.

За ІІІ класиране –19.07.2017 г.

СРОКОВЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ:

За І класиране –  07.07.2017 г.

За ІІ класиране – 14.07.207 г.

За ІІІ класиране –21.07.2017 г.

ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ

1. Свидетелство за завършено основно образование – оригинал

2. Медицинско свидетелство -оригинал

Училището осигурява безплатно пътуване в рамките на Община Камено и възможност

за получаване на стипендии.

Оставете коментар