Прием 8 клас

ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 г.

УЧИЛИЩЕТО ЩЕ ПРИЕМЕ 26 УЧЕНИКА ЗА VIIІ КЛАС

  Една професионална паралелка по специалността “Монтьор на селскостопанска техника и водач на МПС  категория “Ткт” и “В”.
КЛАСИРАНЕТО ЩЕ СЕ ИЗВЪРШИ ПО БАЛ, ФОРМИРАН ОТ:
 Удвоените точки от НВО по БЕЛ и Математика и оценките по Биология и здравно образование и Физика и астрономия от свидетелството за завършено основно образование за 7 клас преобразувани в точки.
СРОКОВЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ:

За І класиране –  20.06 – 26.06.2018 г.

За ІІ класиране – 04.06 – 06.07.2018 г.

За ІІІ класиране –20.07 – 24.07.2018 г.

СРОКОВЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ:

За І класиране –  04.07 – 06.07.2018 г.

За ІІ класиране – 13.07 – 17.07.2018 г.

За ІІІ класиране –27.07 – 30.07.2018 г.

ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ

1. Свидетелство за завършено основно образование – оригинал

2. Медицинско свидетелство -оригинал

Училището осигурява безплатно пътуване в рамките на Община Камено и възможност

за получаване на стипендии.

 

Оставете коментар