Прием 1 клас

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС

ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 година

На основание чл.258, ал.1 от ЗПУО и чл.42 и чл.44 от Наредба №10/01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование и становище на Обществения съвет /Протокол №2/15.03.2017 г./, в първи клас постъпват деца, които навършват 7 години в съответната календарна година. Деца, навършили 6 години, могат да постъпят в първи клас по преценка на родителите или настойниците им, ако физическото и умственото им развитие позволява това.

Заповед за прием в Първи клас

 

Оставете коментар