ИНФОРМАЦИЯ

2017/2018 учебна година

Списък на лицензираните доставчици на услуги за подкрепа на деца и семейства.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Седмична програма – Първи срок

График за консултации с учениците

Наръчник за родители

Спортен календар

Заповед за провеждане на спортни дейности

 

Заповеди за учебната 2017/2018 година

 

Оставете коментар