ИНФОРМАЦИЯ

2016/2017 учебна година

Списък на лицензираните доставчици на услуги за подкрепа на деца и семейства.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

ЗАКОН за предучилищното и училищното образование

Заповед № РД09-1168/19.08.2016 г.за определяне на началото и края на ваканциите, на неучебните дни и на началото и края на втория учебен срок за учебната 2016 – 2017 година

Седмична програма – Втори срок

График консултации с ученици

Наръчник за родители

Спортен календар

 

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

 

 НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ

 ИЗПИТИ СЛЕД 7 КЛАС

 

 

 

 

Оставете коментар