Обществен съвет

Отчет за дейността на обществения съвет.

Покана до членовете на общественият съвет

 

На 14.12 2016 година от 17.00 ч. ще се проведе родителска среща за учредяване на обществен съвет към СУ „Христо Ботев“

 

На основание чл.258, ал.1 от ЗПУО, чл.14, ал.1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата и решения на Събрание на родителите и учредително събрание се утвърждава:

Състав на обществения съвет на СУ „Христо Ботев“

Председател: Стоянка Желева – представител на Община Камено

Членове: Данаил Иванов – представител на работодателите

Галина Николова – представител на родителите

Стефка Драганова – представител на родителите

Веляна Георгиева – представител на родителите

Резервни членове – представители на родителите

Иван Тенев, Живко Попов, Валя Йорданова