ПРОЕКТИ

 ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

             През учебната 2019/2020 година съгласно Наредбата за приобщаващо образование и след проучване на интересите на учениците в СУ „Христо Ботев“ са сформирани 15 клуба за занимания по интереси по национално финансиране , в които участие вземат 225 ученици. Всеки ученик има възможност да развива личностните си качества, социални и творчески умения и да изяви способностите си в областта на изкуствата, технологиите, спорта, гражданското образование, математиката, екологията и биологията.

  НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ

 „ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) В УЧИЛИЩЕ“

Изграждане на безжични мрежи в държавните и общински училища

          В двете сгради на училището бе изградена безжична Wi-Fi мрежа финансирана от МОН. Като част от създаване на единна образователна среда за всеобхватно обучение, изградените безжични мрежи ще осигурят възможност за гъвкав достъп до интегрирани услуги, свързани с комуникация, сигурност, достъп до база данни, мултимедийни файлове, интерактивно съдържание и др.

Национална програма ,,Иновации в действие“ дава възможност за обмен на идеи и иновативни училищни практики чрез посещение на място на учители и ученици в иновативни училища-партньори от цялата страна. СУ ,,Христо Ботев“ е партньор със средно  училище ,,Вела Благоева“ – град Велико Търново. През месец октомври 2019 година 7 учители от СУ ,,Христо Ботев“ посетиха училището – партньор, където в два учебни дни наблюдаваха уроци по математика, БЕЛ, английски език и технологии и предприемачество н начален етап, в които бяха демонстрирани иновативни приложения и технологии.

ЗАВЪРШЕНИ ПРОЕКТИ

ТВОЯТ ЧАС

„ЗАЕДНО НА СТАРТА“

„ВСЕКИ УЧЕНИК ЩЕ БЪДЕ ОТЛИЧНИК“

„С ГРИЖА ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК“

„ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО В СРЕДИЩНИТЕ УЧИЛИЩА ЧРЕЗ ВЪВЕЖДАНЕ НА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС“

Партньор на Община Камено по проект:

“Отново на училище” – Реинтеграция на отпаднали ученици от образователната система в Община Камено

Намаляване отпадането на ромски деца от училище”
 „Идентифициране на културното многообразие на етническите малцинства – път към пълноценна образователна интеграция”
„Квалификация на педагогическите специалисти“
„Нов шанс за успех“

2017/2018 учебна година проект „Твоят час“

Учениците от клуб „Екология“ посетиха Атанасовското езеро и се запознаха с образователните програми за Атанасовското езеро и неговите птичи обитатели; „Пътеката на Саблеклюна“ и „Пътеката на солта“.

На 02.06.2018 г. клуб „ENGLISH CLUB“ проведе занятие посветено на 09.05 – Деня на Европа. Учениците изработиха карта на Европейския съюз и презентация.

Грамота за участие на Клуб „Екология“ в Регионален ученически конкурс „Земята е за нас – ние сме за Земята“ по повод 22 април – Денят на Земята, организиран от Регионална инспекция по околната среда и водите – Бургас.

           По случай Великден учениците от II а клас съвместно с клуб „Приложна магия“ подредиха изложба в сградата на старото училище.

На 01.04.2018 г. април клуб „Обичаи и традиции“ спечели Първо място за високо художествено изпълнение в конкурса  на Лазарски групи и песни „Отворете чемшир порти, Лазаре“, организиран от Община Камено.

На 29.03.2018 г. се проведе мероприятие на групата по „Гражданско образование“ посветено на Кариерното развитие на младите хора под надслов „Моята любима професия“. Учениците в групата представиха своите виждания за бъдещето си и за избраната от тях професия.

На 25.03.2018 г. отборът на СУ „Христо Ботев” гр. Камено взе участие в Областното първенство по волейбол момичета V-VII клас.

Учениците от клуб „Екология“ участваха в творческия конкурс „Геотермални води в гр. Българово и геоложки феномен – подводен вулкан“, посветен на 22.03.2018 г. Световен ден на водата. Конкурса се проведе под патронажа на г-жа Руска Бояджиева – зам. кмет „Европейски политики, околна среда“ при Община Бургас. Бяха представени макети на вулкани, инсталация за производство на стъкло и есета. Нашите ученици получиха Първа награда по второ направление – Иван Караборунски за макета „Инсталация за производство на стъкло“ и първа награда – 50 лв. за масово участие на клуб „Екология“ към нашето училище.

Мартенски базар

Табло за свети Валентин

Клуб „Волейбол“

Приятелска среща по волейбол за момичета между отборите на СУ „Христо Ботев“ гр. Камено и ВК „Бургас 2007“ – 11.02.2018 г.

         По случай Коледните и новогодишни празници бе организиран конкурс за изработване на коледни сувенири, играчки. Учениците от  IIа клас заедно със своите родители изработиха много красиви неща и спечелиха първо място.

„ENGLISH CLUB“

Занятие проведено с участие на родители, като бяха прочетени откъси от „Коледна песен“ от произведението на Чарлз Дикенс. Учениците изгледаха откъси от филма създаден по тази творба.

 

Заключителни представителни изяви на клубовете по проекта.

КЛУБ ВОЛЕЙБОЛ

Съвместно занятие под ръководството на родители. Основни технически похвати.

Публична изява на учениците от клуб „ENGLISH CLUB“

На 28.04.2017 г. се проведе публична изява на учениците от клуб „Дигитална класна стая“. Във връзка с Деня на Земята учениците изработваха компютърни презентации на тази тема.

Във връзка с Деня на Земята учениците от клуб „Екология“ участваха във викторина „Как да опазим планетата Земя, решаваха екологични задачи и кръстословици, разпознаваха даровете на природата. Състезанието премина в много емоционална атмосфера, след което директорът на училището награди участниците с цветя, за които да се грижат в домовете си.

Публична изява на учениците от клуб „Толерантност на пътя“.

На 12. 04. 2017 г. по проекта “ Твоят час“ се състоя поредната среща с родители. С голямо желание участваха заедно с децата си в подготовката на великденска украса, боядисване на яйца и след това помогнаха в подреждането на изложба, която ще бъде открита на 18. 04. 2017г. от 12,30ч.

По случай предстоящият празник учениците от клуб „Работилница за красоти“ изработиха и украсиха с различни материали и техники Великденски яйца. С много въображение и желание е подредена изложба в сградата на училището.

Лазарската група от клуб „Обичаи и традиции“ спечели Първа награда на организирания от Община Камено и НЧ „Просвета-1927“ конкурс на лазарски групи и песни „Отворете чемшир порти, Лазаре“.

Учениците от клуб „Екология“ засадиха дръвчета и храсти в училищния двор.

Световен ден на водата

На 22.03.2017 година бе отбелязан Световния ден на водата. Учениците от всички класове изразиха своите идеи за „Разумно използване на водата“ на шаблони – водни капки, които поставиха на табло.

Клуб „Екология“ проведе своето празнично занятие с родители под формата на форум – театър, където всички се включиха много активно в дебата по темата на тазгодишната кампания „Защо хабим водата“ свързана с отпадните води. На занятието взе участие и еколога на Община Камено, г-жа Богомила Куцарова, която запозна учениците с екологичната обстановка в Общината.

клуб „Екология“

Учениците от клуб „Екология“ участваха със свои експонати в четвъртия конкурс по случай Световния ден на водата, проведен в гр. Българово под надслов „Силата на водата“.

Конкурса се проведе под патронажа на г-жа Руска Бояджиева – заместник – кмет „Европейски политики и околна среда“ при Община Бургас и г-жа Ивелина Василева – бивш министър на околната среда и водите. На награждаването присъстваха и родители на нашите ученици, които бяха много горди с тях.

За макет „Релаксиращата сила на водата“ Иван Караборунски получи Трето място. За приказката „Вълшебната чешма“ Даниела Тихомирова получи Първо място, а за най- мащабно участие клуб „Екология“ бе награден с Първо място и парична награда.

Всички деца получиха за участие грамоти, тениски, а за победителите имаше и предметни награди.

На 12.03.2017 г. с много настроение и емоции се проведе приятелска среща по волейбол между отборите на СУ „Христо Ботев“ гр. Камено и ВК „Бургас 2007“.

След оспорвана игра срещата завърши при резултат 3:2 гейма за момичетата от Камено.

Занятия проведени под ръководството на родители клуб „ENGLISH CLUB“

Клуб „Волейбол“

Момчетата от клуб „Музикална въртележка“ спечелиха 3 място в празничния коледарски конкурс, организиран от Община Камено и НЧ „Просвета“

 Клуб „Дигитална класна стая“

Училищен вестник бр.1
бр.2
бр.3
бр. 4
бр.5
бр.6

 

Занятия проведени под ръководството на родители.

Клуб „Приложно изкуство“

 

Работилница за красоти

 

Клуб „Екология“

 

 

Учениците от клуб „Екология“ и клуб „Дигитална класна стая“ изработиха табла за 1 декември – Световен ден за борба срещу СПИН.

 

 

 

Оставете коментар