УЧИЛИЩЕН ЕКИП

УЧИЛИЩЕН ЕКИП

 2019/2020 учебна година

  ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ
Катя Балтаджиева Директор
Радосвета Данева Зам. директор
Румяна Сотирова Зам. директор
Таня Стоянова Ръководител направление ИКТ. Старши учител по Информатика и ИТ,
Анелия Каридова
Педагогически съветник
Нела Тодорова Класен ръководител на 1 а клас – Старши учител, начален етап на основното образование
Нели Дражева Класен ръководител на 2 а клас – Старши учител, начален етап на основното образование
Янка Куцарова Класен ръководител на 2 б клас – Старши учител, начален етап на основното образование
Виолета Илиева Класен ръководител на 3 а клас – Старши учител, начален етап на основното образование
Татяна Василева Класен ръководител на 3 б клас – Старши учител, начален етап на основното образование
Татяна Йолдова Класен ръководител на 4 а клас – Старши учител, начален етап на основното образование
Галя Дечева Класен ръководител на 4 б клас – Учител начален етап на основното образование
Катя Памукчийска Класен ръководител на 5 а клас – Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
Даниела Кадиева Класен ръководител на 5 б клас – Главен учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
Теодора Стефанова
Класен ръководител на 6 а клас – Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Радка Михова Класен ръководител на 6 б клас – Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Марияна Костадинова
Класен ръководител на 7 а клас – Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
Антоанета Димитрова Класен ръководител на 7 б клас – Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
Димитринка Краева Класен ръководител на 8 клас. Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Ганка Костова Класен ръководител на 9 клас- Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Николинка Манева
Класен ръководител на 10 клас – Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
Никола Колев Класен ръководител на 11 клас – Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Светла Георгиева Класен ръководител на 12 клас – Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Павлета Бинева Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Златко Янев Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
Мирослав Блъсков
Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
Елена Малцман
Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
Георги Димитров Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
Васил Балтаджиев Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап 
инж. Динко Динев Старши учител, теоретично обучение
Димитър Миланов
Старши учител, практическо обучение
Митко Кижев
Старши учител, практическо обучение
Огнян Иванов Старши учител, практическо обучение
Дора Пехливанова Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
Магдалена Каридова Старши учител, начален етап на основното образование
Елена Христева Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
Йовка Митева Старши учител, начален етап на основното образование
Ваня Димитрова Старши учител, начален етап на основното образование
Татяна Стоянова Учител, начален етап на основното образование
Венелина Василева Старши учител, прогимназиален етап на основното образование
  НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ
Станка Пенчева Завеждащ административна служба
Доника Караиванова Домакин
Иринка Дамянова Касиер, домакин
Радостина Иванова Касиер, счетоводство
Стайко Костадинов Огняр
Стоянка Манолова Помощен персонал
Катя Христова Помощен персонал
Стойка Николова Помощен персонал
Йорданка Сакъзова Помощен персонал
Стойка Събкова Помощен персонал
Мария Иванова Помощен персонал
Зафирка Митева Помощен персонал

Оставете коментар