УЧИЛИЩЕН ЕКИП

УЧИЛИЩЕН ЕКИП

 2020/2021 учебна година

  ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ
Катя Георгиева Балтаджиева Директор
Радосвета Иванова Данева – Кръстева
Зам. директор, учебна дейност
Румяна Атанасова Сотирова Зам. директор, учебна дейност
Таня Христова Стоянова Ръководител направление ИКТ. Старши учител по Информатика и ИТ,
Анелия Колева Каридова
Педагогически съветник
Татяна Стефанова Йолдова Класен ръководител на 1 а клас – Главен учител, начален етап на основното образование (1-4 клас)
Йовка Йорданова Митева Класен ръководител на 1 б клас – Старши учител, начален етап на основното образование (1-4 клас)
Нела Тодорова Тодорова Класен ръководител на 2 а клас – Старши учител, начален етап на основното образование (1-4 клас)
Нели Иванова Дражева Класен ръководител на 3 а клас – Старши учител, начален етап на основното образование (1-4 клас)
Янка Христова Куцарова Класен ръководител на 3 б клас – Старши учител, начален етап на основното образование (1-4 клас)
Виолета Димитрова Илиева Класен ръководител на 4 а клас – Старши учител, начален етап на основното образование (1-4 клас)
Татяна Йорданова Василева Класен ръководител на 4 б клас – Старши учител, начален етап на основното образование (1-4 клас)
Антоанета Димитрова Димитрова Класен ръководител на 5 а клас – Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
Марияна Красимирова Костадинова Класен ръководител на 5 б клас – Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
Катя Неделчева Памукчийска Класен ръководител на 6 а клас – Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
Даниела Желева Кадиева Класен ръководител на 6 б клас – Главен учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
Теодора Ангелова Стефанова
Класен ръководител на 7 а клас – Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Радка Генова Михова Класен ръководител на 7 б клас – Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Павлета Иванова Бинева Класен ръководител на 8 клас. Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Димитринка Стойкова Краева Класен ръководител на 9 клас. Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Ганка Николаева Костова Класен ръководител на 10 клас- Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Николинка Манева Панайотова
Класен ръководител на 11 клас – Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
Никола Василев Колев Класен ръководител на 12 клас – Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Светла Иванова Георгиева Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Златко Димитров Янев Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
Мирослав Стефанов Блъсков
Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
Ваня Йорданова Чамова
Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
Георги Недялков Димитров Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
Васил Желев Балтаджиев Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап 
Динко Янев Динев Старши учител, теоретично обучение
Димитър Любенов Миланов
Старши учител, практическо обучение
Огнян Илиев Иванов Старши учител, практическо обучение
Дора Петрова Пехливанова Старши учител в група за целодневна организация на учебния ден (I-IV клас)
Магдалена Димитрова Каридова Старши учител в група за целодневна организация на учебния ден (I-IV клас)  
Елена Желева Христева Старши учител в група за целодневна организация на учебния ден (V-VII клас)  
Галя Славова Дечева Старши учител в група за целодневна организация на учебния ден (I-IV клас)  
Ваня Илчева Димитрова Старши учител в група за целодневна организация на учебния ден (I-IV клас)  
Татяна Маринова Стоянова Учител в група за целодневна организация на учебния ден (I-IV клас)  
Венелина Василева Старши учител в група за целодневна организация на учебния ден (V-VII клас)  
Андрияна Любова Кръстева Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап.
  НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ
Станка Пенчева Завеждащ административна служба
Доника Караиванова Домакин
Иринка Дамянова Касиер, домакин
Радостина Иванова Касиер, счетоводство
Стайко Костадинов Огняр
Недялка Димчева Помощен персонал
Катя Христова Помощен персонал
Стойка Николова Помощен персонал
Светла Желязкова Помощен персонал
Стойка Събкова Помощен персонал
Мария Иванова Помощен персонал
Зафирка Митева Помощен персонал

Оставете коментар