УЧИЛИЩЕН ЕКИП

УЧИЛИЩЕН ЕКИП

 2018/2019 учебна година

 

Катя Балтаджиева Директор
Павлета Бинева
Зам. директор
Радосвета Данева Зам. директор
Таня Стоянова Ръководител направление ИКТ. Старши учител по Информатика и ИТ,
Анелия Каридова
Педагогически съветник
Нели Дражева Класен ръководител на 1 а клас – Старши учител в Начален етап
Янка Куцарова Класен ръководител на 1 б клас – Старши учител в Начален етап
Виолета Илиева Класен ръководител на 2 а клас – Старши учител в Начален етап
Татяна Василева Класен ръководител на 2 б клас – Старши учител в Начален етап
Татяна Йолдова Класен ръководител на 3 а клас – Главен учител в Начален етап
Галя Дечева Класен ръководител на 3 б клас – Учител в Начален етап.
Нела Тодорова Класен ръководител на 4 а клас – Старши учител в Начален етап
Дора Пехливанова Класен ръководител на 4 б клас – Учител в Начален етап
Теодора Стефанова
Класен ръководител на 5 а клас – Учител по математика
Радка Михова Класен ръководител на 5 б клас – Учител по домашна техника и икономика, Специални предмети
Марияна Костадинова
Класен ръководител на 6 а клас – Старши учител по български език и литература
Антоанета Димитрова Класен ръководител на 6 б клас – Старши учител по изобр. изкуство
Светла Георгиева Класен ръководител на 7 а клас – Старши учител по история и цивилизация.
Димитринка Краева Класен ръководител на 7 б клас. Старши учител по информатика и информационни технологии.
Ганка Костова Класен ръководител на 8 а клас- Старши учител по биология и здравно образование, Човекът и природата, животновъдство.
Катя Памукчийска Класен ръководител на 8 б клас – Старши учител по български език и литература.
Николинка Манева
Класен ръководител на 9 клас – Учител по математика, физика и астрономия
Никола Колев Класен ръководител на 10 клас – Учител по български език, руски език
Румяна Сотирова Класен ръководител на 11 клас – Старши учител по география и икономика.
Мирослав Блъсков
Класен ръководител на 12  клас – Учител по Руски език.
Даниела Кадиева Главен учител в прогимназиален етап, английски език.
Елена Малцман
Старши учител по френски език.
Георги Димитров Старши учител  по Музика, физическо възпитание и спорт
Васил Балтаджиев Учител по Физическо възпитание и спорт.
инж. Динко Динев Старши учител, практическо обучение.
Димитър Миланов
Старши учител, практическо обучение
Митко Кижев
Старши учител, практическо обучение.
Огнян Иванов Старши учител, практическо обучение
Магдалена Каридова Старши учител в начален етап
Елена Христева Старши учител начален етап.
Йовка Митева Старши учител начален етап.
Ваня Димитрова Старши учител в начален етап
Татяна Стоянова Учител в начален етап
Пламена Георгиева
Учител в прогимназиален етап
Венелина Василева Учител в прогимназиален етап

Оставете коментар