УЧИЛИЩЕН ЕКИП

УЧИЛИЩЕН ЕКИП

 2016/2017 учебна година

 

Катя Балтаджиева Директор
Павлета Бинева
Зам. директор
Радосвета Данева Зам. директор
Таня Стоянова Ръководител направление ИКТ. Старши учител по Информатика и ИТ,
Татяна Йолдова Класен ръководител на 1 а клас – Главен учител в Начален етап
Галя Дечева Класен ръководител на 1 б клас – Учител в Начален етап.
Нела Тодорова Класен ръководител на 2 а клас – Старши учител в Начален етап
Дора Пехливанова Класен ръководител на 2 б клас – Учител в Начален етап
Нели Дражева
Класен ръководител на 3 а клас – Старши учител в Начален етап
Янка Куцарова
Класен ръководител на 3 б клас – Старши учител в Начален етап
Виолета Илиева Класен ръководител на 4 а клас – Старши учител в Начален етап
Татяна Василева Класен ръководител на 4 б клас – Старши учител в Начален етап
Светла Георгиева Класен ръководител на 5 а клас – Старши учител по история и цивилизация.
Димитринка Краева Класен ръководител на 5 б клас. Старши учител по информатика и информационни технологии.
Радка Михова Класен ръководител на 6 а клас – Учител по домашна техника и икономика, Специални предмети
Катя Памукчийска Класен ръководител на 6 б клас – Старши учител по български език и литература.
Даниела Кадиева Класен ръководител на 7 а клас – Старши учител по английски език.
Антоанета Димитрова Класен ръководител на 7 б клас – Старши учител по изобр. изкуство
Мими Гинева Класен ръководител на 8 клас – Старши учител по български език и литература
Румяна Сотирова Класен ръководител на 9 клас – Старши учител по география и икономика.
Пролетина Иванова Класен ръководител на 10  клас – Старши учител по Руски език, Български език и литература
Ганка Костова
Класен ръководител на 11 – 12  клас- Старши учител по биология и здравно образование, Човекът и природата, животновъдство.
Пенка Костадинова Старши учител по физика и астрономия, Математика.
Динка Славова Старши учител по Математика.
Яна Димитрова Главен учител и преподавател по Руски език,  Български език и литература.
Екатерина Чобанова Старши учител по френски език.
Георги Димитров Старши учител  по Музика.
Васил Балтаджиев Учител по Физическо възпитание и спорт.
Цветалина Иванова Старши учител по Физическо възпитание и спорт.
инж. Динко Динев Старши учител, практическо обучение.
Димитър Миланов
Старши учител, практическо обучение
Митко Кижев
Старши учител, практическо обучение.
Огнян Иванов Старши учител, практическо обучение
Йовка Митева Старши учител начален етап.
Татяна Стоянова Учител начален етап.
Магдалена Каридова Учител в начален етап
Николинка Панайотова Учител в начален етап
Драгомира Иванова Учител в начален етап
Атанас Кръстев Старши учител в начален етап
Даниела Минкова Старши учител в прогимназиален етап
Марияна Костадинова Учител в прогимназиален етап
Теодора Стефанова Учител в прогимназиален етап
Елена Христева Старши учител в прогимназиален етап

Оставете коментар