УЧИЛИЩЕН ЕКИП

УЧИЛИЩЕН ЕКИП

 2017/2018 учебна година

 

Катя Балтаджиева Директор
Павлета Бинева
Зам. директор
Радосвета Данева Зам. директор
Таня Стоянова Ръководител направление ИКТ. Старши учител по Информатика и ИТ,
Иван Пенев Психолог
Виолета Илиева Класен ръководител на 1 а клас – Старши учител в Начален етап
Татяна Василева Класен ръководител на 1 б клас – Старши учител в Начален етап
Татяна Йолдова Класен ръководител на 2 а клас – Главен учител в Начален етап
Галя Дечева Класен ръководител на 2 б клас – Учител в Начален етап.
Нела Тодорова Класен ръководител на 3 а клас – Старши учител в Начален етап
Дора Пехливанова Класен ръководител на 3 б клас – Учител в Начален етап
Нели Дражева
Класен ръководител на 4 а клас – Старши учител в Начален етап
Янка Куцарова
Класен ръководител на 4 б клас – Старши учител в Начален етап
Мими Гинева Класен ръководител на 5 а клас – Старши учител по български език и литература
Антоанета Димитрова Класен ръководител на 5 б клас – Старши учител по изобр. изкуство
Светла Георгиева Класен ръководител на 6 а клас – Старши учител по история и цивилизация.
Димитринка Краева Класен ръководител на 6 б клас. Старши учител по информатика и информационни технологии.
Радка Михова Класен ръководител на 7 а клас – Учител по домашна техника и икономика, Специални предмети
Катя Памукчийска Класен ръководител на 7 б клас – Старши учител по български език и литература.
Юлияна Касърова Класен ръководител на 8 клас – Учител по математика
Никола Колев Класен ръководител на 9 клас – Учител по български език, руски език
Румяна Сотирова Класен ръководител на 10 клас – Старши учител по география и икономика.
Мирослав Блъсков
Класен ръководител на 11  клас – Учител по Руски език.
Ганка Костова
Класен ръководител на 12  клас- Старши учител по биология и здравно образование, Човекът и природата, животновъдство.
Пенка Пенчева Старши учител по физика и астрономия, Математика.
Даниела Кадиева Главен учител в прогимназиален етап, английски език.
Елена Малцман
Старши учител по френски език.
Георги Димитров Старши учител  по Музика.
Васил Балтаджиев Учител по Физическо възпитание и спорт.
инж. Динко Динев Старши учител, практическо обучение.
Димитър Миланов
Старши учител, практическо обучение
Митко Кижев
Старши учител, практическо обучение.
Огнян Иванов Старши учител, практическо обучение
Елена Христева Учител в начален етап
Йовка Митева Старши учител начален етап.
Ваня Димитрова Старши учител начален етап.
Магдалена Каридова Учител в начален етап
Николинка Панайотова Учител в начален етап
Татяна Стоянова Учител в начален етап
Марияна Костадинова Учител в прогимназиален етап
Теодора Стефанова Учител в прогимназиален етап

Оставете коментар