Всеки ученик ще бъде отличник

Насочен е към превенция на отпадането от училище на ромските деца в задължителна за обучение възраст. Проектните дейности са насочени също така към разрешаване на проблема с големия брой отсъствия, ниския успех в училище, относително малкия процент роми, продължаващи своето образование в средни училища и завършващи средно образование, неучастието на ромски родители в училищния живот и в училищните структури на управление. Всеки ученик е добър в нещо. Затова ние всички – родители и учители трябва да помогнем на всеки да открие в какво е добър и как да бъде отличник в своята област, като доразвие знанията и уменията си. Веднъж открил своите умения, ученикът може по – лесно да направи прехода от това, в което той е отличник към останалото, в което обществото иска да бъде отличник. През 2013 година в СОУ „Христо Ботев се проведоха избори за ученически парламент. С тайно гласуване всеки клас излъчи свой представител. Като структура на ученическото самоуправление и самоинициативност ученическият парламент активно участва в генериране на идеи за активизиране на училищния живот, включва се в организацията и осъществяването на празници и тържества. Учениците стават и помощници в работата със застрашените от отпадане ученици, като през тази учебна година приоритет е наставничеството.

 

Зелено училище в град Сливен

 

Оставете коментар