Проект: „Активизиране на младите“

Написано от СОУ Христо Ботев. Публикувано в Новини

Съвместно с нашите партньори от фондация „Астика“ проведохме среща, чиято цел е да бъдат проучени предизвикателствата пред младите хора в малките населени места на областта, в т.ч. и в гр. Камено.
Проучването се реализира в рамките на Национална програма за младежта (2016-2020) на Министерство на младежта и спорта, в рамките на проект: „Активизиране на младите“, изпълняван от сдружение „Младежка доброволческа мрежа“- гр. Бургас. След обработка и анализ на данните от фокус-групата същите ще бъдат предоставени на община Камено, за нуждите на общински план за младежта

Trackback от вашия сайт.

Оставете коментар