Написано от СОУ Христо Ботев. Публикувано в Новини

На вниманието на ученици и родители!

Олимпиада

ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДА

„ЗНАМ И МОГА“

за ученици от IV клас

25 януари 2014 г. – 9 часа

Учениците следва да се явят в Новата сграда на училището

в 8,30 часа.

Trackback от вашия сайт.

Оставете коментар