Архив за 23/04/2019

Открит урок на за професията на нефтопреработвателя в 7 клас

Написано от СОУ Христо Ботев. Публикувано в Новини

Миналото, настоящето и бъдещето на нефтопреработването и професията на нефтохимика представиха технолози от „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД пред седмокласниците на нашето училище. Учениците се запознаха с историята на нефта и неговото използване през вековете. От дълбока древност хората са използвали тази сложна смес от въглеводороди в строителството, за отопление и осветление, за лекуване на болести и дори в морски битки.

И днес нефтът и неговите продукти са в основата на енергията и материалите, които движат прогреса на човечеството. Трудно е да си представим модерния живот без горивата, лекарствата, пластмасите, боите, лепилата и още много други продукти на нефтопреработването и нефтохимията.

В началото на 21 век индустрията е  изправена пред множество предизвикателства, свързани с безопасността, екологията, енергийната ефективност и дигитализацията на производството, с разработването на нови продукти, отговарящи на потребностите на съвременния свят. Развитието на технологиите в нефтопреработването поставя все по-високи изисквания към квалификацията на работещите в отрасъла, но и открива нови перспективи за тези, които решат да градят кариера в тази област.

Открит урок по биоразнообразие

Написано от СОУ Христо Ботев. Публикувано в Новини

С уроци на тема „Биоразнообразие и опазване на околната среда“ бе отбелязан Денят на Земята – 22 април. Еколози от „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД разказаха на децата от четвърти клас за животински и растителни видове характерни за нашия край, застрашени и изчезнали и интересни представители от световната флора и фауна. Учениците научиха за видове, които се срещат единствено в България, а някои от тях обитават единствено в бургаския регион. Основното послание на уроците е, че човешката дейност често оказва негативно въздействие върху крехкото равновесие в природата и отговорното отношение към опазването на околната среда е от жизненоважно значение за запазване на разнообразието на дивата природа, а съвременните технологии и знания позволяват на човека да се грижи и съхранява нейните богатства.