Неучебен ден

Написано от СОУ Христо Ботев. Публикувано в Новини

На вниманието на ученици и родители!

На основание Заповед №РД 09 – 51 / 18. 01. 2013 г. на

  Министъра на образованието, младежта и науката

28. 01. 2013 г. е неучебен ден за учениците от всички

училища на територията на Р България.

Учебните занятия продължават на 29. 01. 2013 г.

по същия график.

КОЛЕДА И НОВА ГОДИНА

Написано от СОУ Христо Ботев. Публикувано в Новини

                           ЗДРАВЕ, БЛАГОДЕНСТВИЕ, ПРОСПЕРИТЕТ!

           ВЕСЕЛА КОЛЕДА и УСПЕШНА НОВА ГОДИНА!

От 22.12.2012г. до 06.01.2013г. е КОЛЕДНА ВАКАНЦИЯ,

на основание Заповед №РД 09-1348/31.08.2012 г.

на Министъра на образованието, младежта и науката.

Учебните занятия продължават на 07.01.2013г.

Публична покана

Написано от СОУ Христо Ботев. Публикувано в Новини

СОУ „Христо Ботев“

обявява покана за обществена поръчка по НП „ИКТ в училище“.

Профил на купувача:

Заповед

заповед_2

Публична покана

Образец документи