Архив на автора

Написано от СОУ Христо Ботев. Публикувано в Новини

На основание Заповед № РД 09-1359/29.08.2014 г.

на Министъра на образованието и науката

от 02. 04. 2015 г. до 13. 04. 2015 г. вкл. е

ПРОЛЕТНА ВАКАНЦИЯ.

Учебните занятия продължават от 14 АПРИЛ 2015 г.