Архив на автора

Здравословна храна

Написано от СОУ Христо Ботев. Публикувано в Новини

На 23.04 и 24.04.2019 г. учениците от 6а и 6б клас приготвиха здравословна храна в час по Технологии и предприемачество под надслов: „Не яж боклуци, яж зеленчуци!“ във връзка с националната кампания „Ден на революцията в храненето“ на фондация „За храната“ към Министерство на образованието и науката.

Открит урок на за професията на нефтопреработвателя в 7 клас

Написано от СОУ Христо Ботев. Публикувано в Новини

Миналото, настоящето и бъдещето на нефтопреработването и професията на нефтохимика представиха технолози от „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД пред седмокласниците на нашето училище. Учениците се запознаха с историята на нефта и неговото използване през вековете. От дълбока древност хората са използвали тази сложна смес от въглеводороди в строителството, за отопление и осветление, за лекуване на болести и дори в морски битки.

И днес нефтът и неговите продукти са в основата на енергията и материалите, които движат прогреса на човечеството. Трудно е да си представим модерния живот без горивата, лекарствата, пластмасите, боите, лепилата и още много други продукти на нефтопреработването и нефтохимията.

В началото на 21 век индустрията е  изправена пред множество предизвикателства, свързани с безопасността, екологията, енергийната ефективност и дигитализацията на производството, с разработването на нови продукти, отговарящи на потребностите на съвременния свят. Развитието на технологиите в нефтопреработването поставя все по-високи изисквания към квалификацията на работещите в отрасъла, но и открива нови перспективи за тези, които решат да градят кариера в тази област.

Открит урок по биоразнообразие

Написано от СОУ Христо Ботев. Публикувано в Новини

С уроци на тема „Биоразнообразие и опазване на околната среда“ бе отбелязан Денят на Земята – 22 април. Еколози от „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД разказаха на децата от четвърти клас за животински и растителни видове характерни за нашия край, застрашени и изчезнали и интересни представители от световната флора и фауна. Учениците научиха за видове, които се срещат единствено в България, а някои от тях обитават единствено в бургаския регион. Основното послание на уроците е, че човешката дейност често оказва негативно въздействие върху крехкото равновесие в природата и отговорното отношение към опазването на околната среда е от жизненоважно значение за запазване на разнообразието на дивата природа, а съвременните технологии и знания позволяват на човека да се грижи и съхранява нейните богатства.

22 април – Ден на Земята

Написано от СОУ Христо Ботев. Публикувано в Новини

Учениците от СУ „Христо Ботев“ взеха участие в отбелязването на Международния ден на Земята. Бяха представени презентации, табла и вестник посветени на празника. Активно участие взеха и учениците от клуб „Биология“  и „Дигитална класна стая“.

 

Малките ученици взеха участие в отбелязването на Международния ден на Земята със засаждането на дървета и цветя.

Запознаване на учениците от 7 клас с кабинетите по практика

Написано от СОУ Христо Ботев. Публикувано в Новини

Учениците от 7а клас се запознават с кабинетите по учебна практика и възможностите, които предлага СУ „Христо Ботев” гр. Камено за продължаване на образованието в гимназиален етап.